คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ยุทธนา บุญอาชาทอง

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • M.A. (General Studies) , Roosevelt University, Chicago, Illinois, USA.
  • น.ศ.บ. (ศิลปะการแสดง) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

  • รางวัลชมเชย ประเภททีมสปอตโทรทัศน์ โครงการประกวดการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประชาธิปไตย เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี2543
  • Photograph Award in the best of the class new media and technology Roosevelt University, Chicago, Illinois

การทำงาน

  • Workpoint Entertainment : Creative
  • Bec tero (ไทยทีวีสีช่อง3) : ผู้จัดการโรงเรียนการแสดง บางกอกดร่ามา
  • EGV Entertainment : Marketing
  • Roosevelt University : Actor as “Flipote” in “Tartuffe ” A stage crew in other shows.

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 770