คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ญาศิณี เคารพธรรม

อาจารย์ประจำหลักสูตรสื่อสารการตลาดดิจิทัล

การศึกษา

  • MFA ว.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.F.A. ( Advertising Design) Academy of Art College, San Francisco, CA, USA.

ประสบการณ์การทำงาน

  • Art Director บริษัท โลว์ ลินตาส จำกัด
  • Art Director, NKHW inc., Kansas City, Missouri, USA

ผลงานวิชาการ

  • บทความวิจัย การใช้สีในการสร้างตราสินค้า กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 354