คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ญาศิณี เคารพธรรม

อาจารย์ประจำ

การศึกษา

  • ว.บ.(หนังสือพิมพ์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • M.FA.(Advertising Design) The Acadame of Art College, U.S.A.

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 354