คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ธวัชชัย สุขสีดา

รองคณบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและพัฒนาแบรนด์

ผลงานวิทยากรและอาจารย์พิเศษ

 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ "เตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต"
 • วิทยากร SMART ASEAN Educations HUB ภูมิภาคอาเซียน
 • วิทยากรหลักสูตร MAPS+ การบริการด้านสื่อและกลยุทธ์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ Google (Google Edutions APP) บริษัท Google Thailand
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ บรรยายด้านดิจิทัล "เปลี่ยนดิจิทัล สู่อาเซียน"
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษ เตรียมพร้อมสู่โลกดิจิทัล ให้ผู้บริหารและอาจารย์
 • วิทยากรอาจารย์พิเศษให้กับกระทรวงไอซีที เรียนรู้ เรียนใช้ ปลอดภัยไอที
 • วิทยากรพิเศษอบรมครูให้กับ Google Thailand
 • วิทยากรรับเชิญให้กับ Youtube, Facebook, Line การตลาดออนไลน์
 • วิทยากรบรรยาย "สาขาอาชีพแห่งอนาคต" โรงเรียนทั่วประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ผู้จัดการเว็บไซต์การศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ www.eduzones.com
 • ผู้จัดการเว็บไซต์ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย www.enn.co.th
 • อดีตผู้จัดการแผนการบิน (Flight Operation) สายการบินเจแปนแอร์ไลน์
 • อดีตพนักงานตอนรับสายการบินไทย

การติดต่อ

 • Tel : 085-8269302
 • E-mail : Tawatchai.suksida@gmail.com