คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวสร้อยลัดดา นุ่มสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร์

การศึกษา

  • (2549)  บธ.บ. บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์ทำงาน

  • (บัณฑิตย์ช่วยงาน) บัณฑิตย์วิทยาลัย เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

  • โทรศัพท์ : 02-954-7300 # 300
  • มือถือ : 086-9951769
  • Email : sroyladda.num@dpu.ac.th