คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวเริงระวี ทั่งจันทร์แดง

เจ้าหน้าที่ สำนักเลขา คณะนิเทศศาสตร์

การศึกษา

  • (2554) ศ.ป.(คอมพิวเตอร์กราฟฟิก) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์

  • Computer Graphic บริษัท ลาชูเล่ ประเทศไทย จำกัด
  • เจ้าหน้าที่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

การติดต่อ

  • โทรศัพท์ : 02-954-7300 # 724
  • มือถือ : 062-6803553
  • Email : rerngrawee.tun@dpu.ac.th
  • Line ID : hippo.aom