คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวเริงระวี ทั่งจันทร์แดง

เจ้าหน้าที่ สำนักเลขา คณะนิเทศศาสตร์

การศึกษา

  • (2554) ศ.ป.(คอมพิวเตอร์กราฟฟิก) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประสบการณ์

  • Computer Graphic บริษัท ลาชูเล่ ประเทศไทย จำกัด
  • เจ้าหน้าที่ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)

การติดต่อ