คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวเริงระวี ทั่งจันทร์แดง

เจ้าหน้าที่

การศึกษา

  • ศ.ป.(คอมพิวเตอร์กราฟฟิก) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 724