คณะนิเทศศาสตร์ผศ.ยุทธนา บรรยายเรื่อง ทักษะการเล่าเรื่องแบบข้ามสื่อ สสส. (สำนัก 10)

ผศ.ยุทธนา บุญอาชาทอง จาก สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล (PlayC) บรรยายเรื่อง ทักษะการเล่าเรื่องแบบข้ามสื่อ (Cross Media) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ดำเนินรายการเยาวชน ของ โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารของภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (สำนัก 10)
 
โดยมีการอบรมในวันพุธที่ 27 ก.ค. 2565 ที่ รร.ทีเค พาเลซฯ