คณะนิเทศศาสตร์47 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน กับระเบียบโลกใหม่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับหนังสือพิมพ์บางกอก ทูเดย์ และสำนักข่าว The Leader Asia จัดการเสวนาเรื่อง “47 ปีความสัมพันธ์ไทย-จีน กับระเบียบโลกใหม่” วันที่12 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.00-15.45 น. ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เวลา 13.00-15.45 น. ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต อาคารอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ

วิทยากรประกอบด้วย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน ดร.ธารากร วุฒิสถิรกูล นายกสมาคมการค้าการลงทุนเส้นทางสายไหมไทย-จีน และ ดร.ภูมิพัฒน์ พงศ์พฤฒิกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสายงานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีนายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการ The Leader Asia ทำหน้าที่ดำเนินรายการ