คณะนิเทศศาสตร์หลักสูตร DMA การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุฯ ปิดคอร์สรุ่นที่หนึ่ง

หลักสูตร DMA การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุฯ ปิดคอร์สรุ่นที่หนึ่ง ผู้เรียนนำเสนอผลงานหลากหลายรูปแบบ

 

ผู้เรียนในหลักสูตร DMA การผลิตสื่อดิจิทัลสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป (Digital Media Creation for Aging and General Public) ซึ่งจัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ และ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้ทำการนำเสนองานโปรเจคที่ได้ต่อยอดจากการเรียนในหลักสูตร ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับคำแนะนำ ในงาน DMA#01 Big Showcase Day ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย.2565 เวลา 10.00-15.45 น ที่ Maker space ศูนย์การเรียนรู้ และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยในช่วงเช้ามีพิธีเปิดงานโดย ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมีกรรมการภายนอกอาทิ คุณจิรศักดิ์ ก้อนพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต จากเวิร์คพอยท์

 

 

ทั้งนี้ผู้เรียนกว่า 40 ท่านได้นำเสนอ ผลงาน สื่อดิจิทัล ทั้งรูปแบบคลิปวิดีโอ อินโฟกราฟิก Facebook Fanpage และ สื่ออื่นๆ ผ่านทั้งรูปแบบ Zoom และ On-site เพื่อรับฟังคอมเม้นท์และแลกเปลี่ยนความรู้กัน

 

การนำเสนอวันนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายของการเรียนตลอดสองเดือนที่ผ่านมา ของหลักสูตรนี้ โดยได้งบสนับสนุนจากโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.)