คณะนิเทศศาสตร์DPUOpenHouse นิเทศศาสตร์ 1 มิถุนายน 2565

บรรยากาศภาพงานเปิดบ้าน!! #DPUOpenHouse ออนไลน์ #GrowPro เติบโตอย่างมืออาชีพ ช่วงของคณะนิเทศศาสตร์ พูดคุยแบบ Exclusive กับรุ่นพี่ พี่พลอย สาขา DigiC การสื่อสารการตลาดดิจิทัล และ พี่สปาย สาขา FD ภาพยนตร์ฯ