คณะนิเทศศาสตร์กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1) วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เริ่มเวลา 8.00 น.