คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ประดิษฐ์ รัตนวิจารณ์

ที่ปรึกษา

การศึกษา

  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • Cert. In Marketing Management Queen’s University,Toronto,Canada

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 173