คณะนิเทศศาสตร์

นายพลพิพัฒน์ บุญเสริม

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

การศึกษา

  • ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 144