คณะนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิทักษ์ศักดิ์ ทิศาภาคย์

ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์

การศึกษา

 • PhD (Media Studies) SOAS, University of London, UK.
 • MA with Merit (New Media and Society) University of Leicester, UK.
 • ว.ม.(การบริหารสื่อสารมวลชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ว.บ.(วิทยุและโทรทัศน์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

 • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ "ร่วมด้วยช่วยกัน" FM 96.0 Mhz. (10 ปี)
 • ครีเอทีฟรายการวิทยุในเครือสำนักข่าว I.N.N (4 ปี)
 • ผู้เขียนบทสารคดีโทรทัศน์ "กระจกหกด้าน" สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 (2 ปี)
 • บรรณาธิการวารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ (ปัจจุบัน)

ผลงานที่สำคัญ

 • อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประจำปี 2551
 • อาจารย์ผู้สอนคุณภาพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • บัตรขอบคุณจากกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะผู้ดำเนินรายการวิทยุผู้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทย

การติดต่อ

 • Email : phithaksak.thi@dpu.ac.th