คณะนิเทศศาสตร์

นางสาวพัชษณัฐ จันทรมาศ

เจ้าหน้าที่

การศึกษา

  • บธ.บ.(สาขาบริหารงานบุคลล) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

  • 02-954-7300 # 300