คณะนิเทศศาสตร์

ขอแสดงความยินดี

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์  1 ในทีมงานวิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  เรื่อง "การกำกับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างค.....

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

รายละเอียดการสมัคร กำหนดการ ดาวโหลดใบสมัคร ระดับต้น กลาง สูง(word) ระดับต้น กลาง สูง(PDF)   .....

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการรับปริญญาของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ บัณฑิตรุ่นที่42 (14 กุมภาพันธ์ 2558)

.....

อ่านต่อ