คณะนิเทศศาสตร์

นักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี มาเยี่ยมชมคณะ

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา นักเรียนจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ได้มาเยี่ยมชมสตูดิโอ คณะนิเทศศาตร์ และได้ทดลองอักรายการและใช้อุปกรณ์จริง .....

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครแล้ว ปริญญาโทนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

.....

อ่านต่อ

ยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวนารถ หงษ์ประยูร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิเทศศาสตร์  ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จากผลงานวิชาการรับใช้สังคมคนแรกของ DPU และน่าจะเป็นคนแรกของประเท.....

อ่านต่อ

ปริญญาเอกเปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่http://www.dpu.ac.th/dca/ .....

อ่านต่อ

คณะนิเทศศาสตร์ได้รับรางวัล

คณะของเราได้รับการประทานรางวัลพิฆเนศวร "รางวัลโทรทัศน์สถาบันการศึกษาดีเด่น" ประจำปี 2558 จากฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี .....

อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดี

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์  1 ในทีมงานวิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  เรื่อง "การกำกับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างค.....

อ่านต่อ

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

รายละเอียดการสมัคร กำหนดการ ดาวโหลดใบสมัคร ระดับต้น กลาง สูง(word) ระดับต้น กลาง สูง(PDF)   .....

อ่านต่อ

ภาพบรรยากาศการรับปริญญาของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ บัณฑิตรุ่นที่42 (14 กุมภาพันธ์ 2558)

.....

อ่านต่อ