คณะนิเทศศาสตร์

Workshop เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำหนังสั้นและเรียนรู้องค์ประกอบของภาพและเสียง

กลุ่มน้องๆนักเรียนโรงเรียนราชวินิตบางเขน มา Workshop เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำหนังสั้นและเรียนรู้องค์ประกอบของภาพและเสียง เพื่อนำความรู้และเทคนิคที่ได้ไปใช้ในการทำหนั�.....

อ่านต่อ

หลักสูตรคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ DIGITAL MEDIA AND CREATION หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล FILM AND DIGITAL MEDIA หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล PERFORMING ARTS IN DIGITAL หล.....

อ่านต่อ

ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายไหม

ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย  OBOR : ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายไหม กรรมการผู้ตัดสิน 1.อาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ 2.อาจารย์สงคราม โพธิ์วิ.....

อ่านต่อ

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ร่วมตัดสินคัดเลือกภาพถ่าย One Belt, One Road ความสัมพันธ์ไทยจีนภายใต้เส้นทางสายไหม

ท่านอาจารย์วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๕๒  และท่านอาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิทางการถ่ายภาพไทย และ อาจารย์เซียวซาน ผู้ช�.....

อ่านต่อ

4 หลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4 หลักสูตร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล   .....

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมฉายหนังในเทศกาลภาพยนตร์ผับ พะ ยนตร์

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว...เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมฉายหนังในเทศกาลภาพยนตร์ “ผับ พะ ยนตร์”  สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร  คลิกใบสมัคร คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิ�.....

อ่านต่อ

โอกาส #Dek61!! สนใจสมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ สอบชิงทุนเรียนดี (คั้นกะทิ)

โอกาส #Dek61!! สนใจสมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล  สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล สาขาวิชาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (สาขา.....

อ่านต่อ

ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชาว นิเทศศาสตร์ DPU ร้อยใจเป็นหนึ่ง ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพร�.....

อ่านต่อ

นักศึกษา DigiC ชั้นปีที่ 4 ผ่านการคัดเลือกโครงงานนวัตกรรมการจัดการขยะร้านศูนย์บาท

ขอแสดงความยินดีกับทีม "ก้าว-ไกล" เจ้าของโครงงานนวัตกรรมการจัดการขยะ  “ร้านศูนย์บาท” โดยชุมชน เพื่อชุมชนท่าทราย ซึ่งเป็นทีมนักศึกษา DigiC ชั้นปีที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือกจากก�.....

อ่านต่อ

บรรยายเรื่องบุคลิกภาพและการสื่อสารโดยอาจารย์สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์

อาจารย์สิญาทิพย์ เพี้ยนภักตร์ อาจารย์ประจำภาคการสื่อการการตลาดดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องบุคลิกภาพและการสื่อสารให้กับอาจารย์โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม   .....

อ่านต่อ

คนเบื้องหลังคนสร้างคนมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ฝึกวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์

คนเบื้องหลังคนสร้างคนมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ฝึกวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์ คนสร้างคนมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนที่ฝึกวิชาชีพในการทำงานให้กับนักศึกษาได้ใช้ประโยช�.....

อ่านต่อ

เรียนรู้อย่างมีมุมมอง ลงมือปฏิบัติกับอุปกรณ์การถ่ายทำจริงระดับมืออาชีพ

สาขาแห่งอนาคต สายนิเทศศาสตร์ เรียนรู้อย่างมีมุมมอง ลงมือปฏิบัติกับอุปกรณ์การถ่ายทำจริงระดับมืออาชีพ กับ 4 สาขาเพื่ออนาคต  (สื่อสารการแสดงดิจิทัล / วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน.....

อ่านต่อ