คณะนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ออกแนะแนวหลักสูตร น้องๆโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

อ.วรลักษณ์ กล้าสุคนธ์ และ อ.นภสร ลิ้มไชยาวัฒน์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ออกแนะแนวหลักสูตร - สาขาสื่อสารการแสดงดิจิทัล - สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล - สาขาสื่อดิจิทัลและการส.....

อ่านต่อ

เรียนสาขาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล มีดี

เรียนสาขาภาพยนต์และสื่อดิจิทัล มีดี   ข้อมูลหลักสูตร คลิก .....

อ่านต่อ

เรียนสาขาสื่อสารการแสดงดิจิทัล

เรียนสื่อสารการแสดงดิจิทัล ทำอะไรได้บ้าง - ทำงานเบื้องหน้า - ทำงานเบื้องหลัง รายละเอียดของสาขาสื่อสารการแสดงดิจิทัล   ข้อมูลสาขาสื่อสารการแสดงดิจิทัล คลิก .....

อ่านต่อ

สร้างนักการตลาดดิจิทัล สู่งานแห่งอนาคต

ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Communication Arts Program in Digital Marketing Communication ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อเต็ม(ไทย): นิเทศศาสตรบัณฑิต (การสื่.....

อ่านต่อ

พี่ไอซ์ สารวัตร กิจพานิช ศิษย์เก่านิเทศฯ DPU ผู้สื่อข่าว AmarinTV

พี่ไอซ์ สารวัตร กิจพานิช ศิษย์เก่านิเทศฯ DPU ผู้สื่อข่าว AmarinTV ลงพื้นที่ ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งน้ำท่วมเกือบ 100% ของพื้นที่ และ ลึกสูงสุดถึง 5 เมตร (ปัจจุบันท่วมควา.....

อ่านต่อ

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับรางวัลประชาบดี จากการผลิตรายการใจเท่ากัน และ พลเมือง D

ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร และ อ.สุดถนอม รอดสว่าง จากคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับรางวัลประชาบดี จากการผลิตรายการใจเท่ากัน และ พลเมือง D โดยได้เข้ารับประทานรางวัลประชาบดีและเข.....

อ่านต่อ

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ออกแบบ SDG Farm Model ตามรูปแบบธุรกิจ(Business Model Canvas)

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้นำเสนอผลงานปฏิบัติการภาคสนามเพื่อการบริการวิชาการให้ชุมชน โดยการใช้สื่อ ICT เพื่อการขับเคลื่อ.....

อ่านต่อ

MV นี้ เป็นโครงงานปล่อยพลัง AudioVisual for Communication คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

MV นี้ เป็นโครงงานปล่อยพลัง ใน วิชา RT 322 AudioVisual for Communication  คณะนิเทศศาสตร์ DPU 2017 คณะนิเทศศาสตร์  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์     .....

อ่านต่อ

MV นี้ เป็นโครงงานปล่อยพลัง เด็กนิเทศ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

MV นี้ เป็นโครงงานปล่อยพลัง ใน วิชา RT 322 AudioVisulal  for Commuication  คณะนิเทศศาสตร์ DPU 2017   คณะนิเทศศาสตร์  ม.ธุรกิจบัณฑิตย์     .....

อ่านต่อ

เทศกาล ผับ-พะ-ยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 24 ธค 2560 นี้ที่ TK Park

เทศกาล ผับ-พะ-ยนตร์ พบกับกิจกรรมมากมายในงาน ไม่จะเป็น Mini concert Special talk รวมถึงร่วมกันรับชมหนังของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สนใจเข้าร่วมงาน คลิก   .....

อ่านต่อ

Music Video เพลงมือลั่น แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

  Music Video นี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา RT306 การผลิตรายการโทรทัศน์ขั้นสูง ผลงานนักศึกษาปี4  คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2560 ขอขอ.....

อ่านต่อ

สารคดี Ocean Audio Visulal fo Commuication ผลงานนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

สารคดีชิ้นนี้เป็นโครงงานปล่อยพลังในวิชา RT 322 AudioVisulal fo Commuication คณะนิเทศศาสตร์ DPU 2017 .....

อ่านต่อ