คณะนิเทศศาสตร์

บรรยายกาศการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อดิจิทัล

บรรยายกาศการเรียนรู้ของนักศึกษา วิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางสื่อดิจิทัล  ทักษะการใช้เครื่องมือในงานภาพยนตร์ "ความสำเร็จไม่ต้องรอให้เรียนจบ" คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธ.....

อ่านต่อ

แจ้งถึงนักศึกษา สอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (DPU-TEP)

นักศึกษานิเทศศาสตร์ โอกาสมาแล้ว สอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ (DPU-TEP) สมัครสอบได้เลยวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 16.30 รายละเอียดตามด้านล่าง... ***หมายเหตุ  นักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2560 จำเป็น.....

อ่านต่อ

วารสารวิชาการนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์

วารสารวิชาการ “นิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์” สามารถเข้าไปดาวน์โหลดอ่านได้ที่ลิงค์นี้ครับ http://www.dpu.ac.th/commarts/journal/upload/issue/Gx0qGefwzW. วารสารนี้ได้รับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการ อ้างอิงวารสารไท.....

อ่านต่อ

ขอเชิญนักศึกษาร่วมส่งผลงานสารคดีและส่งประกวดชิงเงินรางวัล โครงการประกวดสารคดี Doc Alert ปีที่ 2

นักศึกษาที่อยากสร้างผลงานสารคดีและส่งประกวดชิงเงินรางวัล โครงการประกวดสารคดี Doc Alert ปีที่ 2 มาอีกครั้งแล้ว นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย รวมทีมละไม่เกิน 3 คน ส่งใบสมัค.....

อ่านต่อ

กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4

โครงการปัจฉิมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ที่คาดว่าจบ 2560 และภาคการศึกษา 1/2561) จัดขึ้นวันที่ 28 เมษษยน 2561 ยื่นใบสมัครเข้าร่วมงานปัจฉิมระหว่าง 15 ม.ค. .....

อ่านต่อ

ขอแถลงข่าว หลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ทุกหลักสูตร” ได้มาตรฐาน

ตามที่มีข่าวเรื่องหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน ขอแถลงข่าวว่า หลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ “ทุกหลักสูตร” ได้มาตรฐาน และ ไม่ปรากฏชื่อใน รายงานผลการตรวจประเ.....

อ่านต่อ

สื่อสมัยใหม่ในความหมายของ อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

สื่อสมัยใหม่ในความหมายของ อ.กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช สื่อยุคใหม่จะไร้พรมแดน เกิดการเชื่อมโยงกันในระดับนานาชาติ เป็นหนึ่งในสถาบันที่ช่วยทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ แสวง.....

อ่านต่อ

ผลลงานนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถอนหายใจ (SIGH)

ผลลงานนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถอนหายใจ (SIGH) ขอขอบคุณ เพลง ถอนหายใจ - MILD SINGLE : ถอนหายใจ (SIGH) ARTIST : MILD LABEL : สไปร์ซซี่ ดิสก์ ถ่ายทำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบั.....

อ่านต่อ

คณบดีและรองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

คณบดีและรองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นตัวแทนคณะฯ พบ คุณวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อขอบคุณในการสนับสนุนงานวิ.....

อ่านต่อ

สัมภาษณ์คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ DPU วันครู

สัมภาษณ์คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ DPU วันครู เรื่อง การปรับตัวของอาจารย์ในยุคที่ดิจิทัลเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปรับหลักสูตร ดังนี้ ปริญญาตรี .....

อ่านต่อ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 10 ปี Thai PBS

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 10 ปี Thai PBS ได้กราบสวัสดีอาจารย์ที่ปรึกษาเก่า รศ.จุมพล รอดคำดี ที่ปัจจุบันท่านเป็นประธานกรรมการนโยบาย .....

อ่านต่อ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปรับหลักสูตรสื่อสารมวลชน รองรับตลาดแรงงาน

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปรับหลักสูตรสื่อสารมวลชน รองรับตลาดแรงงาน ชมคลิป   คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปรับหลักสูตรสื่อสารมวลชน รองรับตลาดแ.....

อ่านต่อ