คณะนิเทศศาสตร์

นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับการเชิญให้เข้าร่วมงานจับฉาย

นักศึกษาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ นำทีมโดย นายวรกิตย์ จิตรหมั่น, นายสถาพร เรืองทอง, นายณัฐนนท์ เพ็งวงศ์ และนายสุรวุฒิ ใหม่เอี่ยม (FD รุ่น 11) ได้รับการเ.....

อ่านต่อ

สาขา Digital Media and Creation DigiM เน้นพัฒนาให้นักศึกษาเป็น Smart Person

โลกเปลี่ยน - สื่อเปลี่ยน - คนเปลี่ยน สาขา Digital Media and Creation (DigiM) เน้นพัฒนาให้นักศึกษาเป็น Smart Person ที่สามารถสร้าง Smart Media เรียนรู้การสร้างสื่อให้เป็นเงิน โลกเปลี่ยน - สื่อเปลี่ยน - คนเปลี่ยน DigiM จ.....

อ่านต่อ

วิชาภาพยนตร์สารคดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิชาภาพยนตร์สารคดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์​ พานักศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ สู่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ปากเกร็ด มอบทั้งของบริจาค ทำกิจกรรม และสอนน้องถ่ายภาพ.....

อ่านต่อ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ รับทุนการศึกษา 15,050 บาท ความสำเร็จไม่ต้องรอให้เรียนจบ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาสื่อสารการ.....

อ่านต่อ

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ สร้างสื่อให้เป็นเงิน

คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ สร้างสื่อให้เป็นเงิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ปรับปรุงหลักสูตรครั้งใหญ่ทุกคณะ เพื่อให้สอดคล้อ.....

อ่านต่อ

สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ รับทุน 15,050 บาท ในวาระครบรอบ 50 ปี

สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์  รับทุน 15,050 บาท ในวาระครบรอบ 50 ปี - สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล - สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ - สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล - สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้า.....

อ่านต่อ

ทุนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2561

ทุนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2561 หลักฐานในการสมัคร  - รูปถ่ายหน้าตรง 2 รูป - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประชาชน - ใบรับรองการศึกษา - สำเนาเกียรติบัตรทางการกีฬา - ก.....

อ่านต่อ

บรรยากาศวันซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญาบัตรคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บรรยากาศวันซ้อมใหญ่ พิธีประสาทปริญญาบัตรคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และบัณฑิตประจำปีกา.....

อ่านต่อ

มาเปลี่ยนความชอบของคนยุคใหม่ แบบกันต์ TheFaceThailand เป็นอาชีพที่ใช่

มาเปลี่ยนความชอบของคนยุคใหม่ แบบกันต์ TheFaceThailand เป็นอาชีพที่ใช่ได้ที่นี่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล สาขาสื่อดิจิทัลและการสร.....

อ่านต่อ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24-25 ก.พ.61 และซ้อมใหญ่วันที่ 18 ก.พ.61 ณ ห้.....

อ่านต่อ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ความสำเร็จไม่ต้องรอให้เรียนจบ

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ความสำเร็จไม่ต้องรอให้เรียนจบ  สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์วันนี้  รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท การเรียนรู้ของนักศึกษาแบบบูรณาการศา.....

อ่านต่อ

เปิดรับสมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ความสำเร็จไม่ต้องรอให้เรียนจบ  สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์วันนี้  รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท การเรียนรู้ของนักศึกษาแบบบูรณาการศ.....

อ่านต่อ