คณะนิเทศศาสตร์ยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวนารถ หงษ์ประยูร   รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะนิเทศศาสตร์  ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์จากผลงานวิชาการรับใช้สังคมคนแรกของ DPU และน่าจะเป็นคนแรกของประเทศและยังได้รับการประเมินระดับดีเด่น