คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ได้รับรางวัล

คณะของเราได้รับการประทานรางวัลพิฆเนศวร "รางวัลโทรทัศน์สถาบันการศึกษาดีเด่น" ประจำปี 2558 จากฯพณฯ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี