คณะนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดี

ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา   ผู้ช่วยผู้อำนวยการดุษฎีบัณฑิตสาขานิเทศศาสตร์  1 ในทีมงานวิจัย ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น  เรื่อง "การกำกับดูแลสื่อที่เผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง"  จากสภาวิจัยแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 2 กพ 59