คณะนิเทศศาสตร์ย้ายมอ รับฟรี!! Ipad + Apple pencil หรือ Laptop พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท