คณะนิเทศศาสตร์เสวนา "เทคนิค (ลับ) สู่การผลิตคอนเทนต์" โดย อ.แก๊ปเปอร์ วรฤทธิ์ นิลกลม

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา "เทคนิค (ลับ) สู่การผลิตคอนเทนต์"
วิชา DI359 การผลิตละคร โดย อ.แก๊ปเปอร์ วรฤทธิ์ นิลกลม ผู้จัดละครมืออาชีพ
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ก.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ดร.ไสว อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์