คณะนิเทศศาสตร์กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิตพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิตพิธีประสาทปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 และ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566