คณะนิเทศศาสตร์ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศ Dek65

ปฐมนิเทศ #Dek65 ยุคหลังโควิด19 คณะนิเทศศาสตร์ DPU

รวบรวมภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศ DPU “New U” วันคูล ๆ ที่จะพา U ไปสู่อนาคต
และคอนเสิร์ตสุดมันส์จากพี่ ๆ วง "COCKTAIL"
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565