คณะนิเทศศาสตร์ตารางการสอบคัดเลือกทุนประเภทต่างๆ ของคณะนิเทศศาสตร์ รอบ 2

 

ตารางการสอบคัดเลือกทุนประเภทต่างๆ ของคณะนิเทศศาสตร์ รอบ 2

 


หมายเหตุ      ข้อมูลการสมัครสอบทุน ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2565

                     ผู้เข้าสอบทุกคนให้ Scan QR Code เข้ากลุ่ม สอบทุนนิเทศ 65 รอบ 2