คณะนิเทศศาสตร์Open House Online ครั้งที่ 4

งาน **Open House Online ครั้งที่ 4**  
วันที่ 31 พค - 1 มิย 65

*link สำหรับการลงทะเบียนล่วงหน้างาน Open House Online ครั้งที่ 4*
https://www.dpu.ac.th/dekdpu/openhouse-preregis/nw