คณะนิเทศศาสตร์Open house 2020

ประมวลภาพงาน DPU Open House 2020 เปิดบ้านมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ONLINE "MEGA TRENDS"

เรียนคณะนิเทศศาสตร์ มี 4 หลักสูตร

  • หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
  • หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
  • หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
  • หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล

มาสมัครเป็นรุ่นน้องนิเทศ 64 ได้ทุกวัน
สนใจสมัคร https://www.dpu.ac.th/onlineadmission/
เปิดรับสมัครทุกวัน (ไม่หยุดเสาร์-อาทิตย์) เวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0-2954-7300 ต่อ 809,810