คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ 4 หลักสูตรน่าเรียน ที่พร้อมสร้างน้องๆให้เป็นนักสื่อสารที่มีทักษะรอบด้านในการผลิตสื่อดิจิทัล

คณะนิเทศศาสตร์ 4 หลักสูตรน่าเรียน ที่พร้อมสร้างน้องๆให้เป็นนักสื่อสารที่มีทักษะรอบด้านในการผลิตสื่อดิจิทัล ทำงานได้จริงตั้งเเต่เรียน
คณะนิเทศศาสตร์ เปิดสอน 4 หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
- หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
- หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล