คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สร้างคนรุ่นใหม่ที่ชอบทำธุรกิจ Startup ตอบโจทย์ความต้องการและทิศทางการทำธุรกิจที่อาศัยความรู้ด้านดิจิทัล

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สร้างคนรุ่นใหม่ที่ชอบทำธุรกิจ Startup ตอบโจทย์ความต้องการและทิศทางการทำธุรกิจที่อาศัยความรู้ด้านดิจิทัล และเกิดอาชีพที่กำลังอินเทรนด์ในยุคสมัยที่โซเชียลครองเมือง ไม่ว่าจะเป็น Youtuber, Online Blogger, นักธุรกิจในสายอุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง ภาพยนตร์ ผู้กำกับ หรือ นักวางแผนการตลาดสื่อสารออนไลน์ ฯลฯ กับ 4 หลักสูตร
- หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
- หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
- หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล