คณะนิเทศศาสตร์นักเรียนและคุณครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ เข้าอบรมการทำหนังสั้นประกวด จากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

นักเรียนและคุณครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ
เข้าอบรมการทำหนังสั้นประกวด จากคณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

โดยที่มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
รองอธิการบดีสายงานสื่อสารแบรนด์ ให้การต้อนรับและให้ไอเดียการทำหนังสั้น

และมีอาจารย์กอบกิจ ประดิษฐผลพานิช
คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการถ่ายทำ และการใช้สถานที่ในการตัดต่อของคณะด้วย

ร่วมถึงการอบรมให้ความรู้การทำหนังสั้นในวันนี้จาก ผศ.ดร. มาโนช ชุ่มเมืองปัก สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ในครั้งนี้ด้วย

ทางนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ