คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563

โอกาสมาแล้ว....
คณะนิเทศศาสตร์ เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 มีทุนเปิดดังนี้
 
- ทุนเรียนดี
- ทุนเสริมโอกาส
- ทุนความสามารถพิเศษด้านวิชาการและอื่นๆ
** เริ่มรับสมัคร - 20 มี.ค.63 **
 
- ทุนศิลปิน (เข้าใหม่)
** เริ่มรับสมัคร – 30 เม.ย.63**
- ทุนนักกีฬา
** เริ่มรับสมัคร - 1 ก.พ.63**
 
คุณสมบัติและรายละเอียดทุนต่างๆคลิกเลย