คณะนิเทศศาสตร์คณบดี และ รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ DPU ร่วมประชุมเตรียมการจัดการสัมมนาเยาวชน

คณบดี และ รองคณบดี คณะนิเทศศาสตร์ DPU ร่วมประชุมเตรียมการจัดการสัมมนาเยาวชน สื่อสร้างสรรค์ เท่าทันสื่อ และ เปิดตัวอีบุ๊ค ที่ กรมประชาสัมพันธ์