คณะนิเทศศาสตร์สมัครเรียนรับส่วนลดการศึกษา 20,000 บาท ตรุษจีนนี้ “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้มีที่เรียนใช่” แล้ว...

ตรุษจีนนี้ “ซินเจียยู่อี่ ซินนี้มีที่เรียนใช่” แล้ว...
สมัครเรียนรับส่วนลดการศึกษา 20,000 บาท
ในวันที่ 25 มกราคม 2563 นี้เท่านั้น !
คณะนิเทศศาสตร์ เปิดรับ 4 สาขา ดังนี้
- สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
- สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ 
- สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
อย่ารอช้า สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน...
......................................
ศูนย์รับสมัครเปิดทุกวัน 08.30-16.30 น. 
โทร 0-2954-7300 ต่อ 111