คณะนิเทศศาสตร์สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ DPU ทุกสาขา กู้เรียน กยศ. และ กรอ. ได้

สมัครเรียนคณะนิเทศศาสตร์ DPU ทุกสาขา กู้เรียน กยศ. และ กรอ. ได้นะ

#Dek63

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นกู้ กยศ. >> http://www.dpu.ac.th/fund/studentloan.html

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นกู้ กรอ. >> http://www.dpu.ac.th/fund/studentloan2.html

หมายเหตุ :

1. ผู้ที่ต้องการยื่นกู้รายใหม่ กยศ. กรอ. ชำระเพียงค่ายืนยันสิทธิ์ 2,000 บาท โดยไม่ต้องจ่ายค่าเทอมก่อน

2.ผู้ที่เคยกู้กยศ. กรอ.มาแล้ว ไม่ต้องจ่ายสำรองจ่ายค่าเทอมก่อน สามารถทำเรื่องยื่นกู้ต่อเนื่องได้เลย และรายงานตัวนักศึกษาได้เลย

#กู้กยศ #กู้กรอ #DPU #มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์