คณะนิเทศศาสตร์Dek63 ไม่ต้องรอ สมัครได้เลย มีที่เรียนก่อนใคร ‪ต้อนรับปีใหม่กับ Happy Celebration‬

#Dek63 ไม่ต้องรอ สมัครได้เลย มีที่เรียนก่อนใคร
‪ต้อนรับปีใหม่กับ Happy Celebration‬
‪สมัครเรียนและมอบตัว คณะนิเทศศาสตร์‬
‪ทั้ง 4 สาขานี้‬
‪- สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล‬
‪- สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์‬
‪(วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เดิม)‬
‪- สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล‬
‪- สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล‬
‪รับไปเลย 15,000 บาท #TCAS63 ‬