คณะนิเทศศาสตร์พิธีลงนามบันทึก​ข้อตกลง​การจัดอบรม​หลักสูตร​ผู้ประกาศในกิจการ​กระจาย​เสียงและโทรทัศน์​ ดย ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร

พิธีลงนามบันทึก​ข้อตกลง​การจัดอบรม​หลักสูตร​ผู้ประกาศในกิจการ​กระจาย​เสียงและโทรทัศน์​ ระหว่าง​ สำนักงาน​ กสทช. กับ DPU โดย ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนฝ่าย DPU

ทั้งนี้เป็นการทำ MOU ต่อเนื่อง​เป็นครั้งที่ 3 โดยมีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 64