คณะนิเทศศาสตร์ยื่น Portfolio รับทุนการศึกษา 17,500 บาท คณะนิเทศศาสตร์

ยื่น Portfolio รับทุนการศึกษา 17,500 บาท
คณะนิเทศศาสตร์ ทั้ง 4 สาขานี้
- สาขาสื่อสารการตลาดดิจิทัล
- สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
(วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เดิม)
- สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- สาขาการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
สมัครเลย คลิก  https://www.dpu.ac.th/register/