คณะนิเทศศาสตร์DPU Open House คณะนิเทศศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียน แนะนำอาชีพจบแล้ว

DPU Open House คณะนิเทศศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียน แนะนำอาชีพจบแล้ว

งาน DPU Open House จัดขึ้นเพื่อแนะแนว แนะนำน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาในการหาสาขาที่ตัวเองชอบในการจะศึกษาต่อว่า ปีนี้ธีมงานปีนี้คือแนะนำอาชีพที่จะทะยานสู่อนาคต “The Future Survivor” อาชีพไหนจบมาแล้ว “ไม่เคว้ง” โดยจัดเป็นดินแดน Digital Media City “เมืองแห่งสื่อดิจิทัล” ผ่านกิจกรรมที่ตัวแทน Super Hero จะมาแนะนำน้องๆแต่ละคนว่า แต่ละหลักสูตรของเรามีการเรียนการสอนอย่างไรบ้าง โดย Super Hero จะนำคุณสู่อนาคตด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัล

 

ทั้งนี้คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีการเปิดการเรียนการสอนใน 4 หลักสูตรคือ
1.หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (DigiC)
2.หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ (DigiM)
3.หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (FD)
4.หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล (PlayC)