คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มัล คุนหมิง ประเทศจีน ประชุมความร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

รศ.ดร.หลีเหมี่ยว จาก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มัล คุนหมิง ประเทศจีน และ คณะอาจารย์ห้าท่าน ได้เข้าร่วมหารือกับคณะอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ และ ทางสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล โดยทางอาจารย์จากประเทศจีน ได้สอบถามถึง Media Landscape ต่างๆของไทยเพื่อไปทำวิจัย และหาความร่วมมือระหว่างกันทั้งเรื่องแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาระหว่างกัน