คณะนิเทศศาสตร์ขอเชิญพบกันในงาน DPU Open House 2019: The Future Survivor คณะนิเทศศาสตร์ กับ Super Hero FD : ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ขอเชิญพบกันในงาน DPU Open House 2019: The Future Survivor คณะนิเทศศาสตร์
กับ Super Hero FD : ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
ถ้าคุณชอบทำหนัง ถ้าคุณชอบทำคลิป ทำสื่อของตัวเอง และ ไม่อยากเคว้ง เจอกันที่ สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

#งานOpenHouse2019 Studio 2
วันที่ 12 - 13 ธ.ค.62 ตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น.

แล้วคุณจะไม่เคว้ง