คณะนิเทศศาสตร์ยินดีต้อนรับ ปอนด์ คุณพัทธ์ พิเชษฐ์วรวุฒิ นักแสดงภาพยนตร์ พี่นาค

ยินดีต้อนรับ ปอนด์ คุณพัทธ์ พิเชษฐ์วรวุฒิ นักแสดงภาพยนตร์ พี่นาค
มาสมัครเข้าเรียนสาขาภาพยนตร์ฯ คณะนิเทศสาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ปี 63