คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศสาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ แนะแนว รร.ราชวินิต มัธยม

แนะแนว รร.ราชวินิต มัธยม วันนี้ โดยทีมอาจารย์สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ยินดีต้อนรับน้องๆ ทุกคนที่สนใจเรียนมหาวิทยาลัยของเรานะครับ