คณะนิเทศศาสตร์คุณจ่าย โลกเจ็บ ตอน 2 - โกทูไกล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 7HD NEWS IDEA CONTEST

คุณจ่าย โลกเจ็บ ตอน 2 - โกทูไกล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  7HD NEWS IDEA CONTEST


7HD NEWS IDEA CONTEST วันนี้ ยังคงนำเสนอผลงาน "คุณจ่าย โลกเจ็บ" ของน้อง ๆ ทีมโกทูไกล จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นตอนที่ 2 พูดถึงปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ วินาที 1-2 ชิ้นจากการช้อปปิ้งออนไลน์ ซึ่งไทยก็ติดอันดับต้น ๆ ในโลกของ E-Commerce อีกด้วย