คณะนิเทศศาสตร์OPEN HOUSE 2019 คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ Super Hero Digital Media City เมืองแห่งดิจิทัล

 

OPEN HOUSE 2019 คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ Super Hero Digital Media City เมืองแห่งดิจิทัล
พบกับ 4 Super Hero 
- Super Hero FD : ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
- Super Hero DigiM : สื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
- Super Hero DigiC : การสื่อสารการตลาดดิจิทัล
-  Super Hero PlayC : การสื่อสารการแสดงดิจิทัล

นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทำให้เกิดธุรกิจ Startup หรือคนรุ่นใหม่ที่ชอบทำธุรกิจที่แหวกแนว ตอบโจทย์ความต้องการ และทิศทางการทำธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ด้านดิจิตอล และเกิดอาชีพที่กำลังอินเทรนด์ในยุคสมัยที่โซเชียลครองเมือง ไม่ว่าจะเป็น Youtuber, Online Blogger, นักธุรกิจในสายอุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง ภาพยนตร์ ผู้กำกับ หรือ นักวางแผนการตลาดสื่อสารออนไลน์ ฯลฯ

โดยหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เน้นความชำนาญ ทั้งการสื่อสาร ทั้งการแสดง ทั้งการสื่อสารการตลาด เก่งทั้งงานเบื้องหน้าเบื้องหลัง เป็นตัวจริงที่เล่นกับช่องทางการสื่อสารแนวใหม่ได้ สามารถสร้างสรรค์รูปแบบการนำเสนอ และเนื้อหาที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่

โดยแบ่งเป็น 4 อาชีพที่มาจากหลักสูตรที่รองรับเทรนด์ในอนาคต
1.สาขาสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์
“ให้ผู้เรียนเป็น Smart Person ที่สามารถสร้าง Smart Media”

เปิดพื้นที่ให้เกิดนักสื่อสารสายพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะรอบด้านในการผลิตสื่อดิจิทัล  พัฒนาให้ชำนาญในการสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ “สื่อ” ทุกชนิดในโลกแห่งอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อ เขียนบท ตัดต่อ การถ่ายภาพ และการสร้างสรรค์เสียง ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และสื่อใหม่ ให้สามารถสร้างสรรค์สื่อและสร้างรายได้จากสื่อที่ผลิตได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยมีสตูดิโอเฉพาะด้านให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงแบบครบครัน 

2.หลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล
“สร้างนักแสดง นักเล่าเรื่อง ที่สื่อสารได้ในทุกแพลตฟอร์ม”

พื้นที่ของคนที่มีใจรักด้านการแสดง พร้อมที่จะเดินก้าวสู่มืออาชีพด้านการแสดงไปกับ Mentor ตัวจริง  สร้างนักแสดงที่สามารถทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังของธุรกิจสื่อ และธุรกิจการแสดง สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยตนเองได้อย่างมืออาชีพ และยังสามารถพัฒนาตัวเองเป็นผู้จัด หรือเจ้าของรายการสดผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น Facebook Live, YouTube และสื่อสมัยใหม่ได้อย่างน่าสนใจและเข้าใจเทคโนโลยี

3.หลักสูตรการสื่อสารการตลาดดิจิทัล
“สร้างมูลค่าให้สื่อบนโลกออนไลน์ ด้วยศาสตร์การสื่อสารดิจิทัล”

พื้นที่ของผู้ที่จะครอบครองอาณาจักรโลกดิจิทัล ชำนาญการใช้ศาสตร์ด้านการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ทั้งความรู้ การคิดสร้างสรรค์ การวางแผนสื่อการผลิตชิ้นงาน ลงมือปฏิบัติงานด้านสื่อดิจิทัล ทั้งในห้องปฏิบัติการกับอุปกรณ์และโปรแกรมที่ทันสมัยรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พร้อมฝึกงานจริงกับองค์กรชั้นนำ เพื่อมุ่งสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดบนโลกออนไลน์ สามารถสร้างมูลค่าให้สื่อของตนเองในโลกออนไลน์

4.หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล
“สร้างนักคิด ผลิตงานภาพยนตร์ แบบมืออาชีพ”

มากกว่าโลกแห่งหนัง แต่ยุคนี้งานด้านหนังสั้น หนังโฆษณา คลิปวีดีโอเป็นหน้าที่ของผู้ที่ศึกษามาทางด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล เน้นคุณค่าทั้งในเชิงทำธุรกิจและเชิงเพื่อศิลปะ หลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลโดยเฉพาะ โดยการเรียนการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ ควบคู่กับการลงมือปฏิบัติงานจริง ด้วยเครื่องมือระดับโปสเฟสชั่นแนล ในห้องปฏิบัติงานที่เพียบพร้อม เพื่อการทำงานในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างมืออาชีพและครบวงจร เสริมสร้างกระบวนการความคิดสร้างสรรค์ควบคู่การวางแผนการตลาดภาพยนตร์อย่างเป็นระบบ