คณะนิเทศศาสตร์นักศึกษา หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 4 (รางวัลชมเชย) โครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST”

นักศึกษา หลักสูตรสื่อดิจิทัลและการสร้างสรรค์ คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์-Digi M “ทีมโกทูไกล” ได้รับรางวัลที่ 4 (รางวัลชมเชย)
ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท จากโครงการประกวดสารคดีเชิงข่าว “7HD NEWS IDEA CONTEST” ซึ่งเป็นโครงการประกวดสารคดีเชิงข่าวด้านปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่นำผลงานออกอากาศทางหน้าจอ ช่อง 7HD อีกด้วย