คณะนิเทศศาสตร์นักศึกษาปี 4 สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ DigiC DPU นำเสนองาน IMC Campaign ในวิชา MC380

นักศึกษาปี 4 สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ DigiC DPU นำเสนองาน IMC Campaign ในวิชา MC380 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการเชิงปฎิบัติ ของ ผศ.สุรางนา ณ นคร ให้กับท่านยุทธนา นาคเรืองศรี ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ปัจจุบันท่านไปประจำที่ จ.ราชบุรี) ซึ่งมีนวัตกรรมใหม่ทางสังคม ร้าน ‘วังจันทร์ Cook & Coff’ ร้านกาแฟที่ประกาศความตั้งใจว่าจะเป็นส่งมอบเครื่องดื่มที่ทั้ง อร่อย สะอาด และ สร้างโอกาสให้คนหลังกำแพง