คณะนิเทศศาสตร์พิธีเปิดโครงการอบรม Young Data Journalists สร้างเยาวชน สร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อลดความรุนแรง

พิธีเปิดโครงการอบรม Young Data Journalists สร้างเยาวชน สร้างนวัตกรรมสื่อเพื่อลดความรุนแรง โดยการสนับสนุนของ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS Thai Media Lab และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 26-27 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม พักพิง อิงทาง บูติค โฮเทล