คณะนิเทศศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ทุกท่านกับการผ่านการอบรบภาษาจีนระดับต้น จากสถาบันขงจื่อ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์ทุกท่านกับการผ่านการอบรบภาษาจีนระดับต้น จากสถาบันขงจื่อ


พิธีปิดการอบรมภาษาจีน ของสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ที่จัดให้แก่คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ DPU

หลักสูตรภาษาจีนขั้นต้น เส้นทางสายไหมทางทะเล สถาบันขงจื่อ นิเทศพร้อม